List of Guinean Associations in the United States

City/State                                 Contact                           Phones 

Atlanta, GA                               Abdoul Diallo                  706 341 7879

Austin, TX                                   Mr. Diaby                       512 731 4800

Baltimore, MD                         Abdoulaye Barry             443 655 6130

Boston, MS                                 Mr. Thiam                       857 205 3562

Chicago, IL                                 Telli Diallo                       773 552 7106

California                                 Thierno Diallo                   213 999 4781

Dallas, TX                                  Alpha Baldé                     336 987 1998

Indianapolis, IN                     Safiatou Diallo                   317 717 3697

Indianapolis, IN                      Safa  Tounkara                 317 345 8015

Detroit, MC                                Bourlaye Sy                     248 416 7330

New York                                   Abdoul Diallo                  347 266 7619

Philadelphia                              Malado Diallo                 267 346 2005

Reading, PA                               Saliou Diallo                   610 401 8493

Washington, DC Metro         Saloumba Cherif              240 848 5065

Washington, DC Metro,          Mohamed Sako              301 793 4237

Seattle, WA                             Frank Magassouba           425 985 1252

Regional Coordination

Basse Cote                  M’Balia Jolie Aribo          678 852 1125

AGUIFA                       Alexandre Alexie             973 336 8099

Manden                      Malick Diané                   614 804 5234

Union Fouta              Mamadou Oury Diallo    718 926 2511